Algemene voorwaarden paardenactiviteiten All Eyes and Ears

1.       Verzekering: All Eyes and Ears is niet aansprakelijk voor schade aan derden, paarden en persoonlijke uitrusting.  

2.       Materiaal: Het wordt sterk aanbevolen om geschikt materiaal te gebruiken. Dit zorgt voor veiligheid. Heb je nog geen eigen materiaal, kun je deze tijdens de lessen gebruiken. Geef dit tijdig aan. Het is sterk aangeraden om snel voor jezelf materiaal aan te schaffen.

3.       Weersomstandigheden: Activiteiten/lessen gaan bij elk soort weersomstandigheden door. Wanneer er op jouw locatie een slechte werkruimte (bak o.i.d.) is waar de activiteit/les gehouden moet worden, geef je dit minimaal 48 uur voor de activiteit aan. Hier zoeken we samen naar een oplossing.

4.       Veiligheidshelm: Het wordt sterk aanbevolen om een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen. All Eyes and Ears is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dragen van een veiligheidshelm.
Wanneer de deelnemer geen veiligheidshelm draagt, zorgt de deelnemer ervoor dat hij geen dingen doet die waar het paard of deelnemer nog niet aan toe is.  

5.       Fysieke gezondheid: Zowel het paard als de deelnemer zijn in goede gezondheid; het paard en deelnemer zijn fysiek in staat alle oefeningen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit tijdig gemeld aan All Eyes and Ears.

6.       Annulering door organisatie: All Eyes and Ears houdt zich het recht om activiteiten wegens omstandigheden te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum. Bij annulering vanuit All Eyes and Ears worden geen kosten in rekening gebracht, wanneer deze al betaald zijn, worden deze terugbetaald.

7.       Annulering door deelnemer: Deelnemer dient een activiteit/les minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Wanneer dit niet gedaan wordt, als er annulering gewenst is, gelden de volgende afspraken: wanneer het minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, wordt de helft van het lestarief in rekening gebracht (zie verderop voor tarieven). Wanneer de activiteit/les korter dan 24 uur geannuleerd wordt, wordt het volledige lestarief in rekening gebracht.

8.       Tarieven: (aangepast per 1 maart 2019). All Eyes and Ears mag de tarieven elk moment veranderen. Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemer en gaat in de volgende maand, na het melden van de tariefwijziging.
Les 30 min                €17,50
Les 1 uur                   €32,50

Duoles
                      €20,- p.p. (1 uur)

5 urenkaart              €150,- (€15,- per les)
(half uur lessen) 
10 urenkaart            €300,-  (€30,- per les)
(uur lessen)
Duo urenkaart         €175,- (10 uur)

KM vergoeding
       €0,25 per km
(vanaf 10 km van adres van All Eyes and Ears)

De urenkaarten zijn een jaar geldig.

 

9.       Betalingen: betalingen via een factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangen van het factuur betaald zijn. Contante betaling dient direct voor of direct na de activiteit/les betaald te worden. Overmaken naar de rekening van All Eyes and Ears kan via een betaalverzoek. Deze dient binnen 5 dagen betaald te worden. Wanneer er aan het einde van de maand nog betalingen open staan, worden deze via een factuur gestuurd. Dan gelden de afspraken het betalen van een factuur 

Algemene voorwaarden coachactiviteiten All Eyes and Ears

1.       Verzekering: All Eyes and Ears is niet aansprakelijk voor schade aan derden, eigendommen van de deelnemer.

2.       Weersomstandigheden: Activiteiten gaan bij elk soort weersomstandigheden door. Wanneer er op jouw locatie een slechte werkruimte (bak o.i.d.) is waar de activiteit/les gehouden moet worden, geef je dit minimaal 48 uur voor de activiteit aan. Hier zoeken we samen naar een oplossing.

3.       Veiligheid deelnemer: De deelnemer heeft dichte schoenen aan en is goed gekleed op het weer. Wanneer er met paarden wordt gewerkt in het zadel, is het verplicht op een goed passende, goedgekeurde cap te dragen. Deelnemer gaat niet te werk met een paard zonder begeleiding.

4.       Coaching: de coach is niet verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling na een coaching. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en ontwikkelingen die volgen na een coaching.
De coach zorgt voor goede nazorg en kan aangeven wanneer een eventuele vervolgcoaching nodig is, om het goed af te sluiten. De deelnemer maakt daarin het besluit.

5.       Annulering door organisatie: All Eyes and Ears houdt zich het recht om activiteiten wegens omstandigheden te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum. Bij annulering vanuit All Eyes and Ears worden geen kosten in rekening gebracht, wanneer deze al betaald zijn, worden deze terugbetaald.

6.       Annulering door deelnemer: Deelnemer dient deelname aan een activiteit minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Wanneer dit niet gedaan wordt, als er annulering gewenst is, gelden de volgende afspraken: wanneer het minimaal 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, zijn er geen kosten. Wanneer het minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, wordt de helft van het factuurtarief in rekening gebracht. Wanneer de activiteit/les korter dan 24 uur geannuleerd wordt, wordt het volledige factuurtarief in rekening gebracht.

7.       Tarieven: (aangepast per 1 maart 2019) All Eyes and Ears mag de tarieven elk moment veranderen. Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemer en gaat in de volgende maand, na het melden van de tariefwijziging.

Individuele coaching                    €45,-
Coaching in groep en andere activiteiten:
Verschillend per onderwerp. Vraag naar mogelijkheden en tarieven.
Coaching op verplaatsing           €45,- excl. reiskosten
Reiskosten vanaf 10 km, van 4817KB      €0,25 per km

8.       Wanneer de deelnemer van een van de activiteiten jonger is dan 18 jaar, wordt de ouder/verzorger aangesproken en aansprakelijk gesteld wanneer er niet gehandeld wordt naar deze voorwaarden.

Voor het laatst bijgewerkt op 21/08/2019